Talíř a nočník jedno jest

v.n. Němčice
Neobvyklý průtok přehradou Sedlice
Nesnadný nástup na Trnávku je zřejmý

Velký želivský pětiboj se nám smrsl na tři části: Němčice, Sedlice a Trnávku. Vřesník je za téměř povodňového stavu vyloučen, veškerý led odplavila velká voda stejně jako řádila u přítoků sjízdných ledových ploch. V tento den se asi nikde jinde bruslit nedalo. Představuji si situaci sto či 150 let zpět. Celý národ bruslí, kdekoli je to možné. A dnes? Devět lidí na ledě. V Českém království a v krátce pokrálovských dobách bruslil skoro každý. Že byl led na Vltavě v Praze? Možná ano, někdy řeka zamrzla, ale dnes máme snadnou možnost hromadné i individuální dopravy za ledem, kterou ale využije málokdo. Zato máme spoustu moudrých komentátorů na sociálních sítích, moderně vystrašených, bázlivých a krotkých.

Ledová křižovatka, Němčice

V dlouhodobé oblevě, deštích a povodních se nedá od ledu čekat mnoho. Jako mnohokrát v této sezóně jsme příjemně překvapeni. Ano, prší, ano, je nad nulou už den i noc, slunko nesvítí. Přesto led plyne pod bruslemi, vrstvička vody hází neskutečné odrazy krajiny i bruslařů. Na ledě se neustále odehrávají životní dramata. Tentokrát prohrála nutrie. Nejen že je z poloviny ohlodána na kost, ale hodovník se na ni vykálel. Nejspíš jde o značku „to je moje svačina“, jak si dávají studenti cedulky do společných ledniček. Divoká zvířata zatím nikdo nenaučil psát, tak si musí potravu označit jinak.

Ta,líř i nočník

Na Sedlické vodní nádrži je velmi dobře vidět současný stav vodstva. Přes historickou přehradu se valí masy vody, které normálně proudí potrubím do elekrárny v údolí. Zvýšená hladina zde není problematická, veliké molo umožní komfortní nástup. Přítoky Hejlovsky a Jankovského potoka nás ošidily o kilometry ledu. Povodňové stavy jednak zvedly hladinu, ale hlavně rozpustily led do hloubi vzdutí nádrže. Proto nemá cenu zkoušet jinak nádhernou nádrž Vřesník, kam se valí v tuto chvíli mohutná řeka Želivka, která vzniká soutokem. zmíněných toků v Sedlické nádrži.

Hejlovka rozpustila velkou část ledu, ale nechala nedostupnou kosu
Paří se lesy, porostou houby

Ač se na němčickém i sedlickém ledě bruslí příjemně – ač brusle se ve některých místech předvídatelně zarývají – zkoušíme ještě Trnávku. Ukazuje se, že zde se na led sotva dostaneme. Tři a více metrů vody, až potom led. Před dvěma týdny se zde měřili obři, kus přes čtyři metry vysocí. Od té doby výrazně poporostli, tentokrát přerostli i vodostav, který i tak prozrazuje, že poporostli o rekordní dva metry. Nebo o toli stoupla hladina? Ledová deska ale zůstala stejná. Čím pozvolnější břeh, tím dále je na led. U kolmých skal se led téměř dotýká břehů, ale jak se dostat ze skály na led? Nakonec volíme pláž, kde je k dispozici nepřivázaná loďka. Hlavní ledová plocha je dost silná hned na okraji, nastupujeme bez obtíží. Na led vytažená loďka tam zůstává až do chv íle, kdy se nasytíme bruslením.

Obr před dvěma týdny
Povyrostlý obr dnes
Druhý obr před dvěma týdny
Druhý obr taktéž vyrostl

v.n. Němčice: nástup z silnice pobloíž domku hrázného – nebo kdekoli kromě posledních cca 300 metrů vzdutí u přítoku, které je rozpuštěno zvýšeným přítokem

v.n. Sedlice: nástup z mola

Začátek klidné plavby
Plavba probíhá dobře, moře je klidné
Nešťastní suchozemci nemohou na led. Pošle jim někdo loďku?

v.n. Trnávka: nástup pomocí plechové loďky ze špičky poloostrova na pravém břehu kousek od hráze – loďku je po použití nutné vrátit na místo a obrátit ji tak, jak je při příchodu! ď

Den plný odrazů

Napsat komentář